Med hänsyn till rådande situation med covid-19 ber vi er att ni bokar för max 4 personer på varje bowlingbana. Detta för att minska trängsel vid banorna. Tack för visad förståelse!